Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynol

Mae prosiect newydd cyffrous angen eich cymorth i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned.   Partneriaeth yw Prosiect HOPE rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a... read more →

Cerddor Gwirfoddol Rhithwir

  Ydych chi'n berfformiwr naturiol?   Ydych chi'n mwynhau chwarae cerddoriaeth i bobl eraill ei mwynhau?   Mae llawer o'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi wir yn colli profiad cerddoriaeth... read more →

Gwirfoddolwr Cynllun Cyfeillio

Mae Cyngor Caerdydd drwy'r "Rhaglen Cyfeillion mewn Angen" yn darparu galwadau cyfeillio/lles a all helpu unigolion sy’n hunan-warchod ac aelodau agored i niwed ein cymuned. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd