Cyngor Caerdydd

Opportunity

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Croesawydd The Posh Club

Mae Common Wealth yn gwmni theatr safle-benodol sy'n eirioli dros newid cymdeithasol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu The Posh Club, y profiad cymdeithasol hudolus i bobl... read more →

Ymatebwyr Lles Cymunedol

Mae gwirfoddolwyr Ymatebwyr Lles Cymunedol (CWR) wedi’u hyfforddi a’u cyfarparu i gefnogi darpariaeth gofal brys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth yn eu cymuned, ledled... read more →

Gwirfoddolwr Ffair Swyddi

Croesawu ceiswyr gwaith i'r Ffair Swyddi. Dangos i unigolion lle mae popeth yn y digwyddiad. Cadw'r ardal luniaeth yn llawn, yn lân ac yn daclus (os yw'n berthnasol). Helpu i... read more →

Magwr Cŵn Bach

Mae Cŵn Tywys yn gofyn am Fagwyr Cŵn Bach gwirfoddol i ofalu am ein cŵn bach wrth iddynt ddechrau dysgu'r sgiliau i newid bywyd. O 8 wythnos oed hyd nes... read more →

Mentor Gwirfoddolwyr

Fel Mentor Gwirfoddol ar gyfer ein prosiect Ymweld â Mam, byddwch yn gwirfoddoli eich amser fel rhan o’r tîm Ymweld â Mam, sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru a Pharc... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd