Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cynorthwyydd caffi

Mae Canolfan Gymunedol Maes-y-coed * yn ganolbwynt ein cymuned * yn ganolfan gymunedol sy'n cael ei chynnal gan wirfoddolwyr yn y gymuned ar ran y gymuned. * yn adnodd cymunedol... read more →

Gwirfoddolwr Treftadaeth CAER

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Café Barr – Cegin

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Café Barr – Blaen y tŷ

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Gwirfoddolwr Ffrind Ffôn

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

antur awyr agored gyda phobl ifanc

Rhedir Sgowtiaid yng Ngaerdydd  yn gyfan gan gwirfoddolwyr.Yn anffodus trwy cyfyngiadau symud diweddar penderfynodd gwirfoddolwyr adael Sgowtiaid. Yn achos. Ail Sgowtiaid Ystum Taf  golygau terfyn Trefedigaeth Afanc a Cub Pac.Yr... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd