Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Clwb FOOD

Fel gwirfoddolwr clwb FOOD byddet ti’n ran o dîm cyfeillgar sy’n darparu mynediad fforddiadwy at fwyd i deuloedd lleol, ac arbed bwyd rhag safleoedd tirlenwi.   Beth mae’n cynnwys? -         ... read more →

Teitlau gwirfoddolwyr ar gael

Rydym yma i helpu athrawon a rhieni i gyflwyno gwersi mathemateg ysbrydoledig gyda symudiadau ac ymwybyddiaeth ofalgar, er budd POB plentyn. Gellir gofyn am yr holl dasgau a sgiliau yn uniongyrchol o'r swyddfa gan... read more →

Gweithiwr Cymorth Gwirfoddol

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (CCAWS) yn elusen iechyd meddwl leol, sy'n cefnogi cymunedau amrywiol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru.   Ein Gweledigaeth - Cymuned gryfach wedi'i hadeiladu ar wydnwch... read more →

Tîm Dosbarthu Bwyd am Oes

Rydym yn rheoli rhwydwaith dosbarthu sy'n seiliedig ar wirfoddolwyr sy'n cynnig prydau iachus wedi eu seilio ar blanhigion i unrhyw un sy'n profi tlodi bwyd neu sy'n ei chael hi'n... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd