Cyngor Caerdydd

Opportunity

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Cyfeillio i Ofalwyr Di-dâl

Mae’r Prosiect Cyfeillio i Ofalwyr Di-dâl yn brosiect partneriaeth rhwng y Tîm Gwirfoddoli Cymunedol, Tîm Gofalwyr Di-dâl a'r Gwasanaethau Byw yn Annibynnol yng Nghyngor Caerdydd. Mae'r prosiect hwn yn awyddus... read more →

Cyfeillion Cleifion

Amlinelliad o’r dyletswyddau Mae Cyfeillion Cleifion yn rhyngweithio â chleifion a all deimlo'n unig, wedi'u hynysu neu wedi diflasu ar y wardiau. Maen nhw'n treulio amser yn siarad â chleifion,... read more →

Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd

Bob blwyddyn, mae’r Ŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd arobryn yn denu dros 14,000 o ymwelwyr dros chwe wythnos i ganol Caerdydd. Drwy wirfoddoli gyda ni, byddwch yn cael gwneud ffrindiau... read more →

Curadur Gwirfoddol

Y rôl wirfoddol gyffrous hon yw'r cyfle i gefnogi'r Arddangosfa Gelf Balchder Anabledd yn Hyb y Llyfrgell Ganolog rhwng 13 a 27 Gorffennaf 2024.   I ddathlu balchder anabledd, mae gennym... read more →

Gwirfoddolwr Hyb Cymunedol

Ar gyfer y rôl newydd gyffrous hon fel Gwirfoddolwr Hyb Cymunedol gyda Chyngor Caerdydd, rydym yn chwilio am bobl sy'n frwd dros ddarllen, llyfrau a chefnogi eu cymunedau lleol trwy... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd