Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gweithiwr Cymorth Gwirfoddol

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (CCAWS) yn elusen iechyd meddwl leol, sy'n cefnogi cymunedau amrywiol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru.   Ein Gweledigaeth - Cymuned gryfach wedi'i hadeiladu ar wydnwch... read more →

Tîm Dosbarthu Bwyd am Oes

Rydym yn rheoli rhwydwaith dosbarthu sy'n seiliedig ar wirfoddolwyr sy'n cynnig prydau iachus wedi eu seilio ar blanhigion i unrhyw un sy'n profi tlodi bwyd neu sy'n ei chael hi'n... read more →

ssafa; Elusen y Lluoedd Arfog

Mae SSAFA, elusen y Lluoedd Arfog, wedi bod yn rhoi cymorth gydol oes i'n Lluoedd Arfog a'u teuluoedd ers 1885. Y llynedd, helpodd ein timau o wirfoddolwyr a gweithwyr dros... read more →

CAST – CYFLE I WIRFODDOLI

Grŵp gweithredu yn y gymuned yw Coronavirus Action St. Mellons and Trowbridge (CAST) a sefydlwyd ym mis Ebrill 2020 i helpu trigolion Trowbridge, Llaneirwg a rhannau eraill o ddwyrain Caerdydd... read more →
Volunteer with Wales Air Ambulance

Cynorthwyydd Manwerthu

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dardaru gorchudd aer i leddfu salwch ac anaf pryd bynnag  y mae unthywun yng nghymru ein hangen ni. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr manwerthu i'n... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd