Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Cynllun Cyfeillio

Mae Cyngor Caerdydd drwy'r "Rhaglen Cyfeillion mewn Angen" yn darparu galwadau cyfeillio/lles a all helpu unigolion sy’n hunan-warchod ac aelodau agored i niwed ein cymuned. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr... read more →

Mentor Gwirfoddol Gwasanaeth Prawf Cymru

Amdanom ni: Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu ystod o wasanaethau prawf i ddefnyddwyr gwasanaethau oedolion ar archebion neu drwyddedau cymunedol. Ein nod yw “newid bywydau ac ysbrydoli hyder... read more →

Prif Hyfforddwr

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd; Mae tîm undeb rygbi cynhwysol hoyw cyntaf Cymru ’ac arweinwyr y Gynghrair yng Nghynghrair Deheuol IGR y DU 19/20, yn gwahodd ymgeiswyr am Brif Hyfforddwr i... read more →

gyrrwr danfon

Mae FareShare yn gwneud defnydd o fwyd da a fuasai'n cael ei wastraffu fel arall ac yn ei ddanfon at elusennau er budd pobl mewn angen a'r blaned.   Mae... read more →

Cynorthwyydd Warws

Mae FareShare yn gwneud defnydd o fwyd da a fuasai'n cael ei wastraffu fel arall ac yn ei ddanfon at elusennau er budd pobl mewn angen a'r blaned. Mae angen... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd