Cyngor Caerdydd

Dewch o hyd i gyfleoedd, sefydliadau a chymorth gwirfoddoli yng Nghaerdydd.

Gallwch gofrestru ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli lleol yn eich cymuned, neu os oes angen help arnoch, gallwch chwilio am gymorth yn eich ardal chi.

  • Datblygu ymgysylltu cymunedol ar lefel leol – mae hyn yn ymwneud â phobl Caerdydd yn gwirfoddoli yng Nghaerdydd
  • Uno gwasanaethau amrywiol a galluogi gweithrediadau cymunedol 
  • Cefnogi dinasyddion i ganlyn ar gyfleoedd gwirfoddoli 
  • Cryfhau a hybu partneriaethau 
  • Cofnodi gweithrediadau cymunedol a mesur gweithgarwch ledled y ddinas

Os ydych yn nabod rhywun sydd angen help ac nad yw’n gallu defnyddio’r rhyngwyd rhowch ein rhif Llinell Gyngor iddo/iddi 029 2087 1071

Y cyfleoedd diweddaraf

Os ydych yn gyflogai i Gyngor Caerdydd ac eisiau gwirfoddoli, cysylltwch â volunteer@cardiff.gov.uk

Mynnwch help yn lleol

  • Gyda beth sydd angen help arnoch?

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd