Opportunity

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

CAST – CYFLE I WIRFODDOLI

Grŵp gweithredu yn y gymuned yw Coronavirus Action St. Mellons and Trowbridge (CAST) a sefydlwyd ym mis Ebrill 2020 i helpu trigolion Trowbridge, Llaneirwg a rhannau eraill o ddwyrain Caerdydd... read more →
Volunteer with Wales Air Ambulance

Cynorthwyydd Manwerthu

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dardaru gorchudd aer i leddfu salwch ac anaf pryd bynnag  y mae unthywun yng nghymru ein hangen ni. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr manwerthu i'n... read more →

Arsylwr Lleyg

Cyfle gwerth chweil os ydych chi’n gwerthfawrogi Hawliau Dynol ac yn barod i siarad dros y rhai sydd ddim yn gallu siarad drostynt eu hunain   Mae'r Lay Observers am... read more →

SWYDDOG GWIRFODDOL CODI ARIAN

Ffurfiwyd Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (CHIDC) ym mis Tachwedd 2017 gyda'r nod o: - Gadw treftadaeth diriaethol ac anniriaethol cymunedau Iddewig de Cymru, gan gynnwys cofnodion hanesyddol, arteffactau a... read more →

Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynol

Mae prosiect newydd cyffrous angen eich cymorth i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned.   Partneriaeth yw Prosiect HOPE rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd