Cyngor Caerdydd

Opportunity @cy

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Age Cymru

Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynol

Mae prosiect newydd cyffrous angen eich cymorth i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned.   Partneriaeth yw Prosiect HOPE rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a... read more →

Cerddor Gwirfoddol Rhithwir

  Ydych chi'n berfformiwr naturiol?   Ydych chi'n mwynhau chwarae cerddoriaeth i bobl eraill ei mwynhau?   Mae llawer o'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi wir yn colli profiad cerddoriaeth... read more →

Mentor Gwirfoddol Gwasanaeth Prawf Cymru

Amdanom ni: Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu ystod o wasanaethau prawf i ddefnyddwyr gwasanaethau oedolion ar archebion neu drwyddedau cymunedol. Ein nod yw “newid bywydau ac ysbrydoli hyder... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd