Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Yn y gymuned

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Gweithgareddau Dargyfeiriol

Gweithio o fewn gwasanaeth digartrefedd i Dîm Gweithgareddau Dargyfeiriadol Cyngor Caerdydd. sy'n ymgysylltu â chleientiaid ag anghenion cymhleth i adeiladu rhwydwaith cymdeithasol cadarnhaol drwy weithgareddau ystyrlon, ymgysylltu, addysg, therapi a... read more →

Cynorthwyydd caffi

Mae Canolfan Gymunedol Maes-y-coed * yn ganolbwynt ein cymuned * yn ganolfan gymunedol sy'n cael ei chynnal gan wirfoddolwyr yn y gymuned ar ran y gymuned. * yn adnodd cymunedol... read more →

Gwirfoddolwr Treftadaeth CAER

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Café Barr – Blaen y tŷ

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Hwylusydd Grŵp FAN

Mae Elusen FAN yn hyrwyddo ac yn cefnogi Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) mewn lleoliadau ledled Caerdydd, De Cymru ac ar Zoom.  Mae Grwpiau FAN yn dod â phobl at... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd