Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Yn y gymuned

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Dod yn fentor Merched Y

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned eu hunain i wneud gwahaniaeth ym mywyd person ifanc. Bydd y mentor yn cyfarfod yn rheolaidd â... read more →

Gwirfoddolwr gwaith achos

Mae Cymdeithas yr Awyrlu Brenhinol yn elusen lles sy'n cael ei harwain gan aelodau, sy'n bodoli i sicrhau bod holl aelodau cymuned yr Awyrlu yn cael eu cefnogi, pan maen... read more →

Cynorthwyydd caffi

Mae Canolfan Gymunedol Maes-y-coed * yn ganolbwynt ein cymuned * yn ganolfan gymunedol sy'n cael ei chynnal gan wirfoddolwyr yn y gymuned ar ran y gymuned. * yn adnodd cymunedol... read more →

Gwirfoddolwr cymorth ieuenctid

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd