Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Yn y gymuned

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol
Os ydych yn gyflogai i Gyngor Caerdydd ac eisiau gwirfoddoli, cysylltwch â volunteer@cardiff.gov.uk

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Hyb Cymunedol

Ar gyfer y rôl newydd gyffrous hon fel Gwirfoddolwr Hyb Cymunedol gyda Chyngor Caerdydd, rydym yn chwilio am bobl sy'n frwd dros ddarllen, llyfrau a chefnogi eu cymunedau lleol trwy... read more →

Gwirfoddolwyr Pantri

Elusen fechan yw Pantri Trowbridge sy'n ceisio helpu i liniaru tlodi bwyd a thanwydd yn Trowbridge a rhannau eraill o ddwyrain Caerdydd. Rydym yn gwneud hyn drwy gynnal sesiwn pantri... read more →

Gwirfoddolwr Rheng Flaen Big Issue

Disgrifiad o'r rôl wirfoddol Cenhadaeth: Big Issue Group (BIG) Ein cenhadaeth yw chwalu tlodi trwy greu cyfleoedd, trwy hunangymorth, masnachu cymdeithasol ac atebion busnes. Lansiwyd y cylchgrawn Big Issue ym... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd