Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Gweinyddu a gwaith swyddfa

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cynorthwy-ydd Gwirfoddol

Yn Working Wardrobe, credwn y dylai pawb gael cyfle i deimlo'n hunan-sicr, boed hynny yn y gweithle, yn ystod cyfweliad pwysig, neu ar ddechrau swydd newydd. ​Mae ein gweledigaeth yn... read more →

Gwirfoddolwr Rheng Flaen Big Issue

Disgrifiad o'r rôl wirfoddol Cenhadaeth: Big Issue Group (BIG) Ein cenhadaeth yw chwalu tlodi trwy greu cyfleoedd, trwy hunangymorth, masnachu cymdeithasol ac atebion busnes. Lansiwyd y cylchgrawn Big Issue ym... read more →

Gwirfoddolwyr gyda’n Tîm Derbynfa

Mae Cerebral Palsy Cymru yn ganolfan ragoriaeth genedlaethol i deuluoedd yng Nghymru gyda phlant sydd â pharlys yr ymennydd.  Mae ein tîm arbenigol o ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a therapyddion lleferydd... read more →

Cyfleoedd yn Calon Heart

Elusen fechan yw Calon Heart sydd wedi’i lleoli yn Llandaf Caerdydd. Ein nod yw gwella hygyrchedd ac argaeledd diffibrilwyr achub bywyd yng Nghymru, a fydd, yn ei dro, yn helpu... read more →

Cynorthwyydd Ymgysylltu Gwirfoddolwyr

Pwrpas y rôl Cynorthwyydd Ymgysylltu Gwirfoddolwyr Cynorthwyo Cydlynydd Gwirfoddoli a Chyflogadwyedd FareShare Cymru gydag ystod o ddyletswyddau cefnogi a gweinyddol. Pam mae’ch angen chi arnom: Heb wirfoddolwyr, ni allai FareShare... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd