Cyngor Caerdydd

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd

Mae ‘Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd’ yn defnyddio ewyllys da pobl ar draws ein dinas i helpu eraill ar yr adegau heriol hyn.
Bydd porth gwirfoddoli Cyngor Caerdydd yn galluogi sefydliadau cymunedol i hysbysebu eu cyfleoedd oll mewn 1 lle. Yna gall dinasyddion sydd am helpu edrych ar y cyfleoedd hyn gan wybod bod y sefydliadau hyn wedi’u fetio.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi helpu:

• Help gyda siopa?
• Help gyda cherdded cŵn?
• Helpu pobl sy’n sâl neu’n hunanynysu?
• Help gyda chasglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill

Apel bwyd Cyngor Caerdydd

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Y Cyfleoedd Diweddaraf yng Nghaerdydd

Os ydych chi’n hunanynysu neu ddim yn gallu cynnig help corfforol mae modd i chi wirfoddoli o hyd!

Os ydych chi’n hunanynysu ar hyn o bryd a heb unrhyw un i’ch helpu i gael yr hanfodion ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 neu E-bostiwch hybcynghori@caerdydd.gov.uk. Byddwn yn gallu eich cyfeirio at grŵp cyfagos a all helpu.

Rydym yn gweithio ar ein gwefan ar hyn o bryd i’ch galluogi i chwilio am hyn eich hun yn y dyfodol. Diolch am eich dealltwriaeth.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd