COVID-19 @cy

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cyngor Arian

Ydych chi'n cael trafferth gyda dyled, yn ceisio rheoli'ch biliau neu angen cynyddu eich incwm?  Gall ein tîm Cyngor Arian cyfeillgar wirio eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau a... read more →

Hard lines coffee

Dosbarthu coffi, offer bragu a styffylau cwpwrdd eraill. Archebwch ar ein gwefan. Mae danfoniadau yn digwydd ar dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener.

Elusen boomerang

Os ydych chi'n hunan ynysig a bod gennych chi unrhyw eitemau groser neu hylendid sbâr yr hoffech chi rhoi i fanc bwyd, yna gallwn ni godi'r rhain o'ch cartref a'u... read more →
Together for Cardiff

Cartref Gofal Danybryn

Mae Cartref Gofal Danybryn yn Radyr yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu dydd i ddydd cefnogaeth hanfodol i'r bobl sy'n byw yn eu gwasanaethau. Bydd y cymorth yn... read more →

Gyrwyr Dosbarthu Parseli Bwyd

Oes gennych chi gar ac yswiriant? Mae angen gwirfoddolwyr  i ddosbarthu parseli banc bwyd i bobl sy'n hunain ynysig ac yn methu gadael eu cartrefi. Bydd cyngor ar gael ar... read more →

Dwylo Helpu

“Ydych chi'n meddwl y gallech chi wneud gwahaniaeth i fywydau ein preswylwyr oedrannus?  A yw'r argyfwng presennol wedi effeithio ar eich incwm?”  Rydym yn chwilio am 'Dwylo Helpu’ gofalgar a... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd