Posts Tagged: Eiriolaeth

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gweithiwr Cymorth Gwirfoddol

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (CCAWS) yn elusen iechyd meddwl leol, sy'n cefnogi cymunedau amrywiol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru.   Ein Gweledigaeth - Cymuned gryfach wedi'i hadeiladu ar wydnwch... read more →

Arsylwr Lleyg

Cyfle gwerth chweil os ydych chi’n gwerthfawrogi Hawliau Dynol ac yn barod i siarad dros y rhai sydd ddim yn gallu siarad drostynt eu hunain   Mae'r Lay Observers am... read more →

Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynol

Mae prosiect newydd cyffrous angen eich cymorth i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned.   Partneriaeth yw Prosiect HOPE rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a... read more →

Age Cymru

Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hen, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru Llinell Gyngor: 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwener... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd