Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Eiriolaeth

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Dod yn fentor Merched Y

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned eu hunain i wneud gwahaniaeth ym mywyd person ifanc. Bydd y mentor yn cyfarfod yn rheolaidd â... read more →

Gwirfoddolwr gwaith achos

Mae Cymdeithas yr Awyrlu Brenhinol yn elusen lles sy'n cael ei harwain gan aelodau, sy'n bodoli i sicrhau bod holl aelodau cymuned yr Awyrlu yn cael eu cefnogi, pan maen... read more →

Partner Geni Gwirfoddol

Elusen yng Nghaerdydd yw The Birth Partner Project sy'n cefnogi merched sy'n chwilio am noddfa a fyddai fel arall yn rhoi genedigaeth ar eu pennau eu hunain. Mae tîm bach... read more →

Ymddiriedolwr

Ein gweledigaeth yw byw mewn cymdeithas lle mae pobl hŷn yn cael eu parchu a'u galluogi i gyflawni eu dyheadau.   Rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag unigrwydd, unigedd... read more →
Age Cymru

Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynol

Mae prosiect newydd cyffrous angen eich cymorth i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned.   Partneriaeth yw Prosiect HOPE rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a... read more →

Age Cymru

Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hen, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru Llinell Gyngor: 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwener... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd