Cyngor Caerdydd

News @cy

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Cefnogi Lles Rhieni

A oes gennych brofiad bywyd o fod yn rhiant/gofalwr i blentyn sy'n cael trafferth gyda'i les meddyliol ac emosiynol ac a allwch chi sbario ychydig oriau bob wythnos? Beth am... read more →

Gwirfoddolwr Rheng Flaen Big Issue

Disgrifiad o'r rôl wirfoddol Cenhadaeth: Big Issue Group (BIG) Ein cenhadaeth yw chwalu tlodi trwy greu cyfleoedd, trwy hunangymorth, masnachu cymdeithasol ac atebion busnes. Lansiwyd y cylchgrawn Big Issue ym... read more →

Gwirfoddolwyr gyda’n Tîm Derbynfa

Mae Cerebral Palsy Cymru yn ganolfan ragoriaeth genedlaethol i deuluoedd yng Nghymru gyda phlant sydd â pharlys yr ymennydd.  Mae ein tîm arbenigol o ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a therapyddion lleferydd... read more →

Aelodau cymunedol GOFYN I FI

Mae cynllun Gofyn i Fi Cymorth i Ferched Cymru yn cefnogi cymunedau i dorri’r mudandod ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac i wella eu... read more →

Aelodau cymunedol GOFYN I FI

Mae cynllun Gofyn i Fi Cymorth i Ferched Cymru yn cefnogi cymunedau i dorri’r mudandod ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac i wella eu... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd