Help gan eraill

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

8 Till Late

Rydym yn danfon nwyddau, diodydd a byrbrydau ledled Caerdydd. Archebwch ar yr app Shoply a bydd eich bwyd yn cael ei ddanfon o fewn awr. Gweler ein tudalen Facebook am... read more →

Wyau Mother Hen

Rydym yn danfon wyau ffres, buarth ar y fferm, i bob rhan o Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd. Nid oes isafswm archeb, rydym yn danfon unrhyw le rhwng 6-600... read more →

Sundays

Ciniawau rhost wedi'u coginio gartref yn cael eu danfon i'ch drws bob dydd Sul, gydag opsiynau fegan, a heb glwten ar gael. Daw'r prif gyflenwad o £8.25, gyda chychwyn o... read more →

Dil Se Cardiff

Rydym yn cynnig danfon bwyd Indiaidd rhwng 5yp-11yp bob dydd. Gweler ein gwefan i gael y fwydlen lawn. Gallwch chi roi eich archeb ar-lein neu dros y ffôn. Mae gennym... read more →

Baguettes and Bagels

Rydym yn dosbarthu ystod o fwydydd cinio, gan gynnwys baguettes, bagels, lapiadau, tatws siaced, blychau salad a Paninis. Rydym ar agor rhwng 9:30yb-3yp ac mae gennym isafswm archeb o £4,... read more →

Jashaan Restaurant

Rydym yn fwyty Indiaidd sy'n cynnig danfon. Rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos, 5yp-11yp. Am ein bwydlen lawn, gweler ein gwefan. Rhowch eich archeb dros y ffôn, ar ein... read more →

Gweithredu Cymunedol Grangetown

Rydym yn dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Grangetown a Leckwith. Rydym yn cynnig siopa a dosbarthu bwyd, codi presgripsiynau, a gwasanaethau... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd