Cyngor Caerdydd

Help gan eraill

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gweithredu Cymunedol Grangetown

Rydym yn dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Grangetown a Leckwith. Rydym yn cynnig siopa a dosbarthu bwyd, codi presgripsiynau, a gwasanaethau... read more →

Eglwys Highfields

Yn Eglwys Highfields rydym yn cynnig help i'r rhai yn ein cymuned leol. Os ydych chi'n bregus neu'n hunan-ynysu, rydyn ni'n gallu gwneud eich siopa i chi, anfon llythyrau, casglu... read more →

Llinell Sgwrsio

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro helpu'r rhai ar wahân. Ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn hunan-ynysu, gartref neu yn yr ysbyty ac yn teimlo'n unig?... read more →

Care and Repair

Gallwn gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheini dros 60 oed dros y ffôn neu drwy e-bost. Rydym yn darparu gwaith ymarferol hanfodol i'ch cynorthwyo yn eich cartref, fel gosod... read more →

Banc Bwyd Caerdydd

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn parhau i helpu pobl sy'n cwrdd â meini prawf gwreiddiol Banc Bwyd trwy'r amser hwn. Mae hynny'n cynnwys pobl sy'n eu cael eu hunain heb... read more →

Cymdogion Da Llanishen

Rydym yn cynnig danfoniadau siopa i bobl fregus ac oedrannus heb unrhyw help arall ar gael. Gallwn wneud eich siopa i chi yn wythnosol a'i ddanfon i'ch cartref. Cysylltwch â... read more →

Alzheimer’s Society Cymru

Mae cymdeithas Alzheimer yn darparu ystod o wybodaeth a chyngor gan gynnwys help ar gadw'ch perthnasau yn ddiogel trwy'r cyfnod hwn.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd