Help gan eraill

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

8 Till Late

Rydym yn danfon nwyddau, diodydd a byrbrydau ledled Caerdydd. Archebwch ar yr app Shoply a bydd eich bwyd yn cael ei ddanfon o fewn awr. Gweler ein tudalen Facebook am... darllen mwy →

Wyau Mother Hen

Rydym yn danfon wyau ffres, buarth ar y fferm, i bob rhan o Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd. Nid oes isafswm archeb, rydym yn danfon unrhyw le rhwng 6-600... darllen mwy →

Sundays

Ciniawau rhost wedi'u coginio gartref yn cael eu danfon i'ch drws bob dydd Sul, gydag opsiynau fegan, a heb glwten ar gael. Daw'r prif gyflenwad o £8.25, gyda chychwyn o... darllen mwy →

Dil Se Cardiff

Rydym yn cynnig danfon bwyd Indiaidd rhwng 5yp-11yp bob dydd. Gweler ein gwefan i gael y fwydlen lawn. Gallwch chi roi eich archeb ar-lein neu dros y ffôn. Mae gennym... darllen mwy →

Baguettes and Bagels

Rydym yn dosbarthu ystod o fwydydd cinio, gan gynnwys baguettes, bagels, lapiadau, tatws siaced, blychau salad a Paninis. Rydym ar agor rhwng 9:30yb-3yp ac mae gennym isafswm archeb o £4,... darllen mwy →

Jashaan Restaurant

Rydym yn fwyty Indiaidd sy'n cynnig danfon. Rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos, 5yp-11yp. Am ein bwydlen lawn, gweler ein gwefan. Rhowch eich archeb dros y ffôn, ar ein... darllen mwy →

Gweithredu Cymunedol Grangetown

Rydym yn dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Grangetown a Leckwith. Rydym yn cynnig siopa a dosbarthu bwyd, codi presgripsiynau, a gwasanaethau... darllen mwy →

Mirchi Indo-Pak Halal Restaurant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwyd Indiaidd ar gyfer tecawê. Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 3yp-11yp. Archebwch yn uniongyrchol gyda'r bwyty neu drwy Ubereats, Just eat, neu... darllen mwy →

Vivo Latino

Coginio America Ladin ar gyfer tecawê a'i ddanfon. Ar hyn o bryd rydym yn agor dydd Mercher-dydd Sul 5 pm-9pm. Gallwch ddod o hyd i'n bwydlen lawn a'n gwybodaeth archebu... darllen mwy →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd