Posts Tagged: Rhith gwmnïaeth

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Eglwys Highfields

Yn Eglwys Highfields rydym yn cynnig help i'r rhai yn ein cymuned leol. Os ydych chi'n bregus neu'n hunan-ynysu, rydyn ni'n gallu gwneud eich siopa i chi, anfon llythyrau, casglu... read more →

Llinell Sgwrsio

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro helpu'r rhai ar wahân. Ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn hunan-ynysu, gartref neu yn yr ysbyty ac yn teimlo'n unig?... read more →

Cefnogaeth Eglwys San Marc

Rydym yn gallu cynnig cefnogaeth i unrhyw aelodau o'r gymuned sy'n oedrannus neu'n bregus. Gallwn wneud eich siopa, codi unrhyw gyflenwadau brys, postio llythyrau ar eich rhan, neu gynnig clust... read more →
Together for Cardiff

Cartref Gofal Danybryn

Mae Cartref Gofal Danybryn yn Radyr yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu dydd i ddydd cefnogaeth hanfodol i'r bobl sy'n byw yn eu gwasanaethau. Bydd y cymorth yn... read more →

Dwylo Helpu

“Ydych chi'n meddwl y gallech chi wneud gwahaniaeth i fywydau ein preswylwyr oedrannus?  A yw'r argyfwng presennol wedi effeithio ar eich incwm?”  Rydym yn chwilio am 'Dwylo Helpu’ gofalgar a... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd