Posts Tagged: Henoed

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Cynllun Cyfeillio

Mae Cyngor Caerdydd drwy'r "Rhaglen Cyfeillion mewn Angen" yn darparu galwadau cyfeillio/lles a all helpu unigolion sy’n hunan-warchod ac aelodau agored i niwed ein cymuned. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr... read more →

Ffrind Stori Bywyd – Trwy Zoom

Mae Book of You yn ap hawdd ei ddefnyddio sy'n defnyddio geiriau, lluniau, cerddoriaeth a ffilm. Mae'n dod â theuluoedd, ffrindiau a gofalwyr ynghyd i rannu eiliadau bywyd mewn ffordd... read more →

Waitrose

Mae Waitrose wedi cadw 25% o slotiau dyddiol ar gyfer y rhai sy'n oedrannus neu'n agored i niwed. Mae slotiau dosbarthu newydd yn cael eu hychwanegu bob dydd. Mae mynediad... read more →

Tesco

Gall pobl dros 70 oed a phobl bregus gael mynediad at slotiau dosbarthu â blaenoriaeth. Nawr yn cymryd cofrestriadau gan gwsmeriaid newydd i'w danfon a chlicio a chasglu. Oriau blaenoriaeth... read more →

Sainsburys

Gall pobl dros 70 oed a phobl bregus gael mynediad at slotiau dosbarthu â blaenoriaeth. Nawr yn cymryd cofrestriadau gan gwsmeriaid newydd i'w danfon, a chlicio a chasglu. Oriau blaenoriaeth... read more →

Co-op

• Cynnig danfon yr un diwrnod ar gyfer cysgodi neu hunan-ynysu cwsmeriaid bregus. Gallwch chi roi rhestr iddyn nhw o hyd at 25 o eitemau hanfodol. Ffoniwch 08000 582899 a... read more →

Asda

Mae Asda yn parhau i gyflawni ac wedi cynyddu nifer y slotiau dosbarthu. Cynllun Blwch Bwyd - blwch sylfaenol o oddeutu. 16 eitem o ffrwythau a llysiau £17.00 Y Blwch... read more →

Aldi

Parseli bwyd hanfodol ar gyfer yr Henoed a'r Bregus £9.99 ar gyfer blwch o 21 eitem. Archebwch ar-lein. Oriau Blaenoriaeth - Yn agor 30 munud yn gynharach Llun - Sad... read more →

Eglwys Bedyddwyr Woodville

Mae ein tîm o wirfoddolwyr yn cynnig helpu pwy bynnag sydd ei angen ledled Caerdydd ag y gallwn yrru. Anfonwch eich cais at elders@woodybap.org.uk Bydd aelod yn cysylltu cyn gynted... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd