Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Cwmniaeth a chymdeithasu

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cynorthwyydd caffi

Mae Canolfan Gymunedol Maes-y-coed * yn ganolbwynt ein cymuned * yn ganolfan gymunedol sy'n cael ei chynnal gan wirfoddolwyr yn y gymuned ar ran y gymuned. * yn adnodd cymunedol... read more →

Gwirfoddolwr Ffrind Ffôn

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Hwylusydd Grŵp FAN

Mae Elusen FAN yn hyrwyddo ac yn cefnogi Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) mewn lleoliadau ledled Caerdydd, De Cymru ac ar Zoom.  Mae Grwpiau FAN yn dod â phobl at... read more →

Gwirfoddolwr gyrru tosturiol

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Gweithiwr Cymorth Gwirfoddol

Mae'r Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (CCAWS) yn elusen iechyd meddwl leol, sy'n cefnogi cymunedau amrywiol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru.   Ein Gweledigaeth - Cymuned gryfach wedi'i hadeiladu ar wydnwch... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd