Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Cwmnïaeth a chymdeithasu

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Croesawydd The Posh Club

Mae Common Wealth yn gwmni theatr safle-benodol sy'n eirioli dros newid cymdeithasol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu The Posh Club, y profiad cymdeithasol hudolus i bobl... read more →

Cennad Yellow TSE

Mae Yellow TSE yn ganolfan dielw gydag adran ail-lenwi cynaliadwy, caffi a gofod cyfarfod. Rydym yn darparu lle i bobl gyfarfod a sgwrsio, cydweithio a theimlo'n rhan o gymuned. Rydym... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd