Posts Tagged: Bwyd

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Blychau Lles

Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái yn elusen adfywio cymunedol.  Mae'n ymwneud â phobl yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu cymuned ac i wella eu bywydau eu hunain, a bywydau... read more →

Gyrrwr Dosbarthu Bwyd/Eitemau Hanfodol

Yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf mae Cymru Ddiogelach wedi bod yn gweithio gyda dioddefwyr cam-drin domestig, trais, cam-drin rhywiol, ecsploetiaeth a throsedd casineb. Rydym yn frwdfrydig, egnïol a phenderfynol... read more →

Gwirfoddolwr Clwb FOOD

Fel gwirfoddolwr clwb FOOD byddet ti’n ran o dîm cyfeillgar sy’n darparu mynediad fforddiadwy at fwyd i deuloedd lleol, ac arbed bwyd rhag safleoedd tirlenwi.   Beth mae’n cynnwys? -         ... read more →

Tîm Dosbarthu Bwyd am Oes

Rydym yn rheoli rhwydwaith dosbarthu sy'n seiliedig ar wirfoddolwyr sy'n cynnig prydau iachus wedi eu seilio ar blanhigion i unrhyw un sy'n profi tlodi bwyd neu sy'n ei chael hi'n... read more →

Agora sandwich shop

Mae ein siop yn paratoi paninis ffres, baguettes, tatws siaced a saladau. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10yb-6yp i'w gasglu'n ddiogel. Gallwch ffonio cyn dod i... read more →

The Sandwich Station

Siop Baguette yn Cathays, nid ydym yn danfon ond rydym yn dal ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10yb-5yp. Gallwch archebu ar y ffôn a dod i gasglu... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd