Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Addysg a hyfforddiant

Cyfrannwch i helpu unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol.

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu eich cymuned leol a'ch cymdogion:

  • Siopa i eraill
  • Cerdded cŵn
  • Helpu pobl sy'n sâl neu'n hunan-ynysu
  • Mentora neu gymdeithasu ar-lein
  • Casglu sbwriel a chynlluniau cymunedol eraill
Mae cyfleoedd ar gael i chi hefyd os ydych yn hunan-ynysu neu os nad ydych yn gallu cynnig cymorth corfforol

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Aelodau cymunedol GOFYN I FI

Mae cynllun Gofyn i Fi Cymorth i Ferched Cymru yn cefnogi cymunedau i dorri’r mudandod ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac i wella eu... read more →

antur awyr agored gyda phobl ifanc

Rhedir Sgowtiaid yng Ngaerdydd  yn gyfan gan gwirfoddolwyr.Yn anffodus trwy cyfyngiadau symud diweddar penderfynodd gwirfoddolwyr adael Sgowtiaid. Yn achos. Ail Sgowtiaid Ystum Taf  golygau terfyn Trefedigaeth Afanc a Cub Pac.Yr... read more →

antur awyr agored gyda phobl ifanc

Rhedir Sgowtiaid yng Ngaerdydd  yn gyfan gan gwirfoddolwyr.Yn anffodus trwy cyfyngiadau symud diweddar penderfynodd gwirfoddolwyr adael Sgowtiaid. Yn achos. Ail Sgowtiaid Ystum Taf  golygau terfyn Trefedigaeth Afanc a Cub Pac.Yr... read more →

Aelodau cymunedol GOFYN I FI

Mae cynllun Gofyn i Fi Cymorth i Ferched Cymru yn cefnogi cymunedau i dorri’r mudandod ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac i wella eu... read more →

Mentor Gwirfoddol Gwasanaeth Prawf Cymru

Amdanom ni: Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu ystod o wasanaethau prawf i ddefnyddwyr gwasanaethau oedolion ar archebion neu drwyddedau cymunedol. Ein nod yw “newid bywydau ac ysbrydoli hyder... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd