Cefnogaeth a Datblygiad i Grwpiau Cymunedol

Cefnogaeth a Datblygiad i Grwpiau Cymunedol

Yn ogystal â helpu trigolion i ddod o hyd i gyfleoedd lleol i wirfoddoli, ein bwriad yw helpu grwpiau cymunedol i gael cymaint o gymorth â phosibl i gyflawni eu nodau.

Mae’r fideo hwn gan Spice yn cyflwyno’r cynllun credydau amser sydd eisoes ar waith trwy Gaerdydd. Dysgwch a allai’r cynllun fod o fantais i’ch grŵp cymunedol trwy e-bostio beckyjones@justaddspice.org.

Pecyn cymorth

Rydym wedi casglu dolenni i wybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer grwpiau cymunedol. Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys cyngor wedi’i gyhoeddi gan y sefydliadau allweddol sy’n galluogi gwirfoddoli yng Nghaerdydd gan gynnwys Cyngor Trydydd Sector Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd