Amdanom ni


Loading opportunities...
Sorry the search didn't find any opportunities

Mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cyfeirio trigolion Caerdydd at yr holl gyfleoedd, sefydliadau a chymorth sydd ar gael i alluogi gwirfoddoli yn y ddinas.

Bwriad y safle hwn yw:

  • Datblygu ymgysylltu cymunedol ar lefel leol – mae hyn yn ymwneud â phobl Caerdydd yn gwirfoddoli yng Nghaerdydd
  • Uno gwasanaethau amrywiol a galluogi gweithrediadau cymunedol
  • Cefnogi dinasyddion i ganlyn ar gyfleoedd gwirfoddoli
  • Cryfhau a hybu partneriaethau
  • Cofnodi gweithrediadau cymunedol a mesur gweithgarwch ledled y ddinas

Rhedir y safle hwn gan Cyngor Caerdydd i weithredu fel llwyfan i hyrwyddo popeth sy’n ymwneud â gwirfoddoli yng Nghaerdydd a helpu i wella ymwybyddiaeth o’r hyn sydd ar gael.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd