Posts Tagged: Sports/Recreation and Leisure

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Hwylio

Ydych chi'n frwdfrydig dros hwylio neu'n newydd-ddyfodiaid sy'n awyddus i gael mwy o brofiad? Neu efallai eich bod yn aelod o'r clwb hwylio sydd am roi rhywbeth yn ôl? P'un... read more →

Rwy’n gwirfoddoli, allech chi?

Mae Cymdeithas y Sgowtiaid yn cynnig gweithgareddau anturus a chyfleoedd datblygu personol i bobl ifanc 6 i 25 oed. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n oedolion i’n helpu i gynnig... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd