Posts Tagged: Rhith gyfeillio

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gweithredu Cymunedol Grangetown

Rydym yn dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n byw yn ardaloedd Grangetown a Leckwith. Rydym yn cynnig siopa a dosbarthu bwyd, codi presgripsiynau, a gwasanaethau... read more →

Cludiant Cymunedol VEST

Rydym yn cynnig cludiant i apwyntiadau iechyd hanfodol, casglu meddyginiaeth a siopa. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau cyfeillio.

Age Cymru

Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hen, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru Llinell Gyngor: 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwener... read more →
Together for Cardiff

Age Connects Caerdydd a’r Fro

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi pobl bregus oedrannus. Am fwy o wybodaeth am Age Connects, ewch i http://www.ageconnectscardiff.org.uk/. Rydym hefyd yn darparu help gyda siopa. Codir tâl o... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd