Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: gyrru

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cydlynwyr Blychau Casglu

Yn Hosbis y Ddinas, mae ein tîm yn gofalu am gleifion ledled y ddinas, yn rheoli eu symptomau ac yn cynnig cymorth hanfodol.  Mae hyn yn golygu y gall pob... read more →

Elusen boomerang

Os ydych chi'n hunan ynysig a bod gennych chi unrhyw eitemau groser neu hylendid sbâr yr hoffech chi rhoi i fanc bwyd, yna gallwn ni godi'r rhain o'ch cartref a'u... read more →

Cludiant Cymunedol VEST

Rydym yn cynnig cludiant i apwyntiadau iechyd hanfodol, casglu meddyginiaeth a siopa. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau cyfeillio.

Gyrwyr Dosbarthu Parseli Bwyd

Oes gennych chi gar ac yswiriant? Mae angen gwirfoddolwyr  i ddosbarthu parseli banc bwyd i bobl sy'n hunain ynysig ac yn methu gadael eu cartrefi. Bydd cyngor ar gael ar... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd