Posts Tagged: Community Work

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

CAST – CYFLE I WIRFODDOLI

Grŵp gweithredu yn y gymuned yw Coronavirus Action St. Mellons and Trowbridge (CAST) a sefydlwyd ym mis Ebrill 2020 i helpu trigolion Trowbridge, Llaneirwg a rhannau eraill o ddwyrain Caerdydd... read more →

gyrrwr danfon

Mae FareShare yn gwneud defnydd o fwyd da a fuasai'n cael ei wastraffu fel arall ac yn ei ddanfon at elusennau er budd pobl mewn angen a'r blaned.   Mae... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd