Cyngor Caerdydd

Straeon Gwirfoddoli

Straeon Gwirfoddoli

Eich amser chi yw un o’r rhoddion mwyaf gwych y gallwch ei roi. Mae’r amser y mae gwirfoddolwyr wedi’i roi ledled Caerdydd wedi cael effaith fawr ar fywydau unigolion.

“Mae gwirfoddoli wedi newid fy mywyd mewn ffordd dda. Nid yw dioddef gydag iechyd meddwl yn hawdd ac ers gwirfoddoli rwyf wedi dod yn fwy hyderus ac rwy’n ddiolchgar iawn i chi a’r holl aelodau o staff am y croeso.” Lilly

“Mae gweld wynebau’n gwenu pan fo’r bobl rwyf wedi’u helpu yn defnyddio Skype am y tro cyntaf i sgwrsio gyda pherthnasau tramor a defnyddio mapiau i edrych ar strydoedd ar-lein i weld yn union lle mae eu perthnasau’n byw yn foddhaus. Er nad yw’r Credydau Amser rwyf yn eu cael am bob awr rwy’n gwirfoddoli i’w gwrthod ychwaith!” Dave

I rannu eich stori a dathlu gwirfoddoli yng Nghaerdydd cysylltwch â GwirfoddoliCaerdydd@caerdydd.gov.uk

13Meh

Lansio partneriaeth newydd rhwng ailgylchwr metel a grŵp sy’n gweithredu i wneud Caerdydd yn lanach

Mae cwmni ailgylchu metel EMR wedi ymuno gyda Grŵp Afonydd Caerdydd, grŵp gweithredu gwirfoddol cymunedol sy’n ceisio gwneud yr afonydd, nentydd a’r llynnoedd yng Nghaerdydd.. Read More →
03Mai

Stori Lily

Darllenwch am fam o Gaerdydd sydd wedi gynyddu hyder wrth gwirfoddoli. Darllenwch stori Lily... Read More →
07Ebr

Stori Dave

Hi. My name is Dave Richards and I am a Digital Inclusion Volunteer with ECLP Communities First. ECLP (East Cardiff, Llanedeyrn and Pentwyn) is a project.. Read More →

.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd