Gwirfoddoli gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli gwych mewn lleoliadau amrywiol yn y Bwrdd Iechyd, o fod yn Wirfoddolwr Cwrdd a Chyfarch i helpu mewn Grwpiau Cymorth Cyfoedion a Chyfeillio – mae rôl i bawb:

  • Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan
  • Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Adain Orllewinol
  • Ysbyty Rookwood
  • Ysbyty Dewi Sant
  • Canolfan Iorwerth Jones

Gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Heddlu De Cymru

Mae gwirfoddoli i Heddlu De Cymru yn gyfle cyffrous a llawn boddhad i gynorthwyo Swyddogion Heddlu a Staff yr Heddlu i gyflawni’n blaenoriaethau o ran plismona.

Mae gennym nifer helaeth o gyfleoedd i chi i gymryd rhan a dod yn rhan o deulu’r heddlu.

Gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gyda Heddlu De Cymru.

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd