COVID-19

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Cyngor Arian

Ydych chi'n cael trafferth gyda dyled, yn ceisio rheoli'ch biliau neu angen cynyddu eich incwm?  Gall ein tîm Cyngor Arian cyfeillgar wirio eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau a... read more →

Gorgeous Cake Co

Mae ein becws yn danfon blychau o ddanteithion blasus (tryfflau menyn cnau daear, te hufen, detholiad cymysg neu gariadon siocled) i'ch cartref. Rydym yn danfon i Gaerdydd a'r Fro. Mae'r... read more →

DeliverRoast Cardiff

Byddwn yn hapus i ddosbarthu'ch hoff fwyd i'w fwynhau ar ddydd Sul a'ch arbed rhag coginio. Rydym yn cynnig amrywiad o giniawau rhost a phwdinau ar wasanaeth dosbarthu cartref. Gallwch... read more →

Agora sandwich shop

Mae ein siop yn paratoi paninis ffres, baguettes, tatws siaced a saladau. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10yb-6yp i'w gasglu'n ddiogel. Gallwch ffonio cyn dod i... read more →

Clancy’s

Oherwydd nad yw cloi i lawr yn golygu bwyd di-chwaeth, rydym yn cynnig perlysiau, sbeisys a the trwy archeb bost. Mae marchnad Caerdydd lle'r ydym wedi ein lleoli ar gau... read more →

Care and Repair

Gallwn gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheini dros 60 oed dros y ffôn neu drwy e-bost. Rydym yn darparu gwaith ymarferol hanfodol i'ch cynorthwyo yn eich cartref, fel gosod... read more →

Nisa Lleol Llanedeyrn

Dosbarthu nwyddau hanfodol i ardal Llanedeyrn. Dosbarthu am ddim. Ffoniwch ni rhwng 9yb-8yp i archebu. Derbynnir taliadau arian parod neu gerdyn.

Wash Cycle Ltd

Rydym yn cynnig gwasanaeth golchi dillad gollwng drws, gan godi a gollwng eich eitemau dillad ar garreg eich drws. Ar hyn o bryd mae gennym 30% oddi ar bob archeb... read more →

Stefano’s

Bwyd Eidalaidd i'w ddanfon neu ei gasglu. Archebwch ar Deliveroo neu ubereats i'w danfon neu ffoniwch ni i gasglu. 20% oddi ar bob archeb wrth gasglu. Ar agor 5yp-9yp Dydd... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd