Posts Tagged: Gofalu

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Alzheimer’s Society Cymru

Mae cymdeithas Alzheimer yn darparu ystod o wybodaeth a chyngor gan gynnwys help ar gadw'ch perthnasau yn ddiogel trwy'r cyfnod hwn.

Gofalwyr Cymru

Yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr di-dâl, ac yn cysylltu gofalwyr am gyd-gefnogaeth.   Ewch I’d wefan: www.carersuk.org/wales Ffoniwch: 02920 811370

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd