Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Dosbarthu bwyd

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Coffi Bank

Rydym yn cynnig derbyniadau a danfoniadau trwy Uber Eats. Rydym yn darparu coffi, te, cacennau, brecwastau, cinio a chiniawau. Opsiynau llysieuol a fegan ar gael.

Dosbarthu Prydau Haadis

Dosbarthu prydau bwyd wedi'u coginio o amgylch Caerdydd. Archebwch ar-lein, lle gallwch ddewis eich opsiwn pryd bwyd, lefel sbeis, a maint. Isafswm archeb yw £ 15, costau dosbarthu £ 2.99.... read more →

Help Covid19 Pentwyn a Llanedeyrn

Mae clymblaid o eglwysi a sefydliadau lleol ym Mhentwyn a Llanedeyrn yn cynnig help a chefnogaeth i drigolion lleol sy'n hunanwahanu oherwydd oedran, salwch (gan gynnwys yr amheuir Covid-19), cyflwr... read more →

In Cafe

Dosbarthu bwydydd Dwyreinol a Seasneg. Oriau agor 10:30yb-2:30yp, a 5:30yp-8:30yp ar gyfer danfon neu gasglu. Testun, WhatsApp, neu ffoniwch ni I archebu, neu archebu trwy Ubereats neu Deliveroo.

Bwyd Indiaidd Salkaara

Siop tecawê neu ddosbarthu bwyd Indiaidd. Rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos, 12-2yp a 5-11yp. Mae ein bwydlen ar gael ar ein gwefan. Rhowch eich archeb dros y ffôn... read more →

Crafty Devil Brewing Co.

Dosbarthu drannoeth cwrw crefft a gwinoedd. Dosbarthu am ddim ar archebion dros £25 o fewn cod post CF. Archebwch trwy ein gwefan.

Wyndham Street Pantry

Mae Wyndham Street Pantry yn clwb bwyd cymunedol yn Riverside. Mae aelodau'n talu £ 2.50 yr wythnos ac yn gyfnewid, gallant ddewis o leiaf 10 eitem fwyd yr wythnos i'w... read more →

Holy Yolks

Rydym yn danfon blasau amrywiol o wyau scotch, gyda phedwar wy am £12. Mae opsiynau llysieuol ar gael. Gweler ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael argaeledd stoc yn ogystal â'n... read more →

Mama Halla

Dosbarthu Sawsiau Poeth Corea a kimchi, gan gynnwys kimchi fegan. Pryniant lleiafswm dau jar. Anfonwch neges atom ar Facebook neu Instagram, neu anfonwch e-bost atom gyda'ch archeb. Mae archebion a... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd