Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Dosbarthu bwyd

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Lilo’s Pasta

Rydym yn cynnig amrywiaeth a brydau a byrbrydau i'w danfon, gan gynnwys prydau pasta, pwdinau, nados, coffi, smwddis a ysgytiaeth. Rydym ar agor 8yb-2yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.... read more →

We Love Italy

Bwyd Eidalaidd i'w ddanfon, ar gael ar Deliveroo, Uber Eats a Just Eat. Amryw o brydau pasta a pizza ar gael. Ar agor 12yp-9yp saith diwrnod yr wythnos. Dim ifaswm... read more →

Nata & Co

Pobydd Portiwgaleg lleol ydym ni, yn danfon teisennau a bara. Mae gennym ni isafswm archeb o £ 10. Rhowch eich archeb trwy ein gwefan cyn 12pm i sicrhau dosbarthiad neu... read more →

Clancy’s

Oherwydd nad yw cloi i lawr yn golygu bwyd di-chwaeth, rydym yn cynnig perlysiau, sbeisys a the trwy archeb bost. Mae marchnad Caerdydd lle'r ydym wedi ein lleoli ar gau... read more →

Cleverchefs

Ddim eisiau coginio? Ydych chi am drin eich hun, neu fod gennych rywbeth i'w ddathlu? Hyd yn oed yn ystod cloi, mae'n bosibl. Rydyn ni'n gogyddion sy'n danfon eich ffefrynnau... read more →

Calon Wen

Mae Calon Wen yn gwmni cydweithredol cynhyrchion llaeth organig. Gallwn gyflenwi cynhyrchion llaeth yn ein siop (Narberth, Sir Benfro) neu eu hanfon i'ch cartref trwy negesydd. Mae blwch yn £22,... read more →

The Caribbean Way

Rydym yn cynnig bwyd dilys Caribïaidd. O'r 5ed o Fai, bydd y siop ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10yb-6yp i'w chasglu, a byddwn yn danfon i ganol... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd