Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Dosbarthu bwyd

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Vivo Latino

Coginio America Ladin ar gyfer tecawê a'i ddanfon. Ar hyn o bryd rydym yn agor dydd Mercher-dydd Sul 5 pm-9pm. Gallwch ddod o hyd i'n bwydlen lawn a'n gwybodaeth archebu... read more →

Mughal Express

Rydym yn cynnig amrywiaeth o seigiau Indiaidd i'w casglu neu eu danfon. Gweler ein gwefan am ein bwydlen lawn. Rydym yn agor bob dydd am 5:30 p.m. Ffoniwch ni i... read more →

Baba’s

Rydym yn danfon bwyd stryd De Asia - gweler ein gwefan i gael y fwydlen lawn.  Rydym ar agor ddydd Llun-dydd Iau a dydd Sul 5yp-10:30yp, a dydd Gwener a... read more →

Flour’d Up

Rydyn ni'n dosbarthu citiau pizza i bob rhan o Gaerdydd, Penarth a'r Barri.  Mae pob cit yn cynnwys pêl toes, saws tomato, mozzarella, blawd, a'ch dewis o dopio.  Amrywiol opsiynau ar gael... read more →

Battered Shack

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwyd stryd i'w ddosbarthu neu ei gasglu, gan gynnwys byrgyrs, pysgod a sglodion, diodydd a phwdinau.  Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth am... read more →

Eglwys Highfields

Yn Eglwys Highfields rydym yn cynnig help i'r rhai yn ein cymuned leol. Os ydych chi'n bregus neu'n hunan-ynysu, rydyn ni'n gallu gwneud eich siopa i chi, anfon llythyrau, casglu... read more →

Bombay Mix

Siop Cludfwyd Indiaidd yw'r Bombay Mix, wedi'i leoli yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Rydyn ni'n cynnig cyri blasu gwych a dechreuwyr gwych, ac rydyn ni'n danfon adref. Oriau agor: Dydd... read more →

Grameen Juboraj

Rydym yn siop tecawê Indiaidd wedi'i leoli yn Clifton Street gyda sgôr iechyd a hylendid 5 seren. Rydym yn danfon cyri Indiaidd. Rydym ar gau ar ddydd Llun ac ar... read more →

Gorgeous Cake Co

Mae ein becws yn danfon blychau o ddanteithion blasus (tryfflau menyn cnau daear, te hufen, detholiad cymysg neu gariadon siocled) i'ch cartref. Rydym yn danfon i Gaerdydd a'r Fro. Mae'r... read more →

DeliverRoast Cardiff

Byddwn yn hapus i ddosbarthu'ch hoff fwyd i'w fwynhau ar ddydd Sul a'ch arbed rhag coginio. Rydym yn cynnig amrywiad o giniawau rhost a phwdinau ar wasanaeth dosbarthu cartref. Gallwch... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd