Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Dosbarthu bwyd

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

The Orchard

Rydym yn cynnig dosbarthu cig ffres- ni'n angen 48 awr o rybudd os gwelwch yn dda. Ffoniwch 02920778238

‘Drive Taxis’ Caerdydd

Rydym yn cynnig gostyniad o 25% i staff y GIG, a theithiau siopa am ddim ar gyfer eitemau hanfodol i bobl oedrannus a bregus.  

Apel ceiniog

Gallwn anfon pecyn bwyd atoch a all gynnwys hanfodion cwpwrdd storfa a chitiau hylendid, gan gynnwys siampw, golchi'r corff a diaroglydd i bobl sy'n gael eu effeithio gan Covid-19. Rydym... read more →

Banc Bwyd @ Al-Ikhlas

Rydym yn cynnig gwasanaethau amrywiol i helpu ein cymuned gymaint â phosibl, yn bennaf ardal Adamsdown a Sblot. Mae ein Gwasanaethau'n cynnwys: - Parseli Bwyd - Meddyginiaeth / Casglu presgripsiwn... read more →

Prydau ar Olwynion

Oes angen help arnoch chi gyda'ch bwyd? Mae Prydau ar Olwynion ar gael i holl drigolion Caerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sully, Llandough, Penarth a... read more →

Women Connect First

Mae Women Connect First yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys cyngor, eiriolaeth, cwnsela, ac ystod o raglenni hyfforddi a chyfleoedd gwirfoddoli ymhlith eraill. Targedua Women Connect First yn benodol... read more →

Spar Culverhouse Cross

  Mae Spar yn cynnig gwasanaeth dosbarthu, unwaith yr wythnos ar hyn o bryd.  Mae nhw yn cymryd archebion ar ddydd Llun a dydd Mawrth i anfon allan i'w danfon... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd