Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Cyfle

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Casglwyr Bwced Cymunedol

Yn Hosbis y Ddinas, mae ein tîm yn gofalu am gleifion ledled y ddinas, yn rheoli eu symptomau ac yn cynnig cymorth hanfodol.  Mae hyn yn golygu y gall pob... read more →

Ysgrifennydd Tîm (Pell)

Pwy Ydym Ni: Sefydlwyd Canolfan Gymorth Trydydd Parti UKFCP ym mis Mawrth 2020 yng Nghaeredin fel rhan o'r frwydr yn erbyn COVID-19. Ein nod yw helpu i adeiladu cymuned fwy... read more →

Prif Hyfforddwr

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd; Mae tîm undeb rygbi cynhwysol hoyw cyntaf Cymru ’ac arweinwyr y Gynghrair yng Nghynghrair Deheuol IGR y DU 19/20, yn gwahodd ymgeiswyr am Brif Hyfforddwr i... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd