Cyngor Caerdydd

Posts Tagged: Cyfle

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddolwr Cynllun Cyfeillio

Mae Cyngor Caerdydd drwy'r "Rhaglen Cyfeillion mewn Angen" yn darparu galwadau cyfeillio/lles a all helpu unigolion sy’n hunan-warchod ac aelodau agored i niwed ein cymuned. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr... read more →

Mentor Gwirfoddol Gwasanaeth Prawf Cymru

Amdanom ni: Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu ystod o wasanaethau prawf i ddefnyddwyr gwasanaethau oedolion ar archebion neu drwyddedau cymunedol. Ein nod yw “newid bywydau ac ysbrydoli hyder... read more →

Ysgrifennydd Tîm (Pell)

Pwy Ydym Ni: Sefydlwyd Canolfan Gymorth Trydydd Parti UKFCP ym mis Mawrth 2020 yng Nghaeredin fel rhan o'r frwydr yn erbyn COVID-19. Ein nod yw helpu i adeiladu cymuned fwy... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd