Posts Tagged: Administration and Office Work

Dod o hyd i gyfle

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd gennym ar gael. Gallwch hidlo yn ôl ardal a fesul math o waith gwirfoddoli sydd ar gael.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein Canllawiau i Wirfoddolwyr cyn i chi wneud cais.

ssafa; Elusen y Lluoedd Arfog

Mae SSAFA, elusen y Lluoedd Arfog, wedi bod yn rhoi cymorth gydol oes i'n Lluoedd Arfog a'u teuluoedd ers 1885. Y llynedd, helpodd ein timau o wirfoddolwyr a gweithwyr dros... read more →

SWYDDOG GWIRFODDOL CODI ARIAN

Ffurfiwyd Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (CHIDC) ym mis Tachwedd 2017 gyda'r nod o: - Gadw treftadaeth diriaethol ac anniriaethol cymunedau Iddewig de Cymru, gan gynnwys cofnodion hanesyddol, arteffactau a... read more →

Ysgrifennydd Tîm (Pell)

Pwy Ydym Ni: Sefydlwyd Canolfan Gymorth Trydydd Parti UKFCP ym mis Mawrth 2020 yng Nghaeredin fel rhan o'r frwydr yn erbyn COVID-19. Ein nod yw helpu i adeiladu cymuned fwy... read more →

Cynorthwyydd Warws

Mae FareShare yn gwneud defnydd o fwyd da a fuasai'n cael ei wastraffu fel arall ac yn ei ddanfon at elusennau er budd pobl mewn angen a'r blaned. Mae angen... read more →

© Gwirfoddoli Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd